facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Aktív Társadalmi Egyeztetés

Kezdőlap > Aktív Társadalmi Egyeztetés

Társadalmi egyeztetés

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelet-tervezetről, koncepcióról. A vélemények beérkezéséről visszaigazolás küldünk. A közérdekű véleményeket összegyűjtjük és feldolgozzuk. A véleményezési határidő lejártát követő 10 munkanapon belül rövid összefoglalót készítünk, amelyet a honlapon közzéteszünk. A rendelet előkészítőjét egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

A rendelet előkészítője a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét, elektronikus levélcímét – a visszaigazolás küldése, valamint a vélemény közzététele céljából - legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell.

A névtelenül beérkezett, a közerkölcsöt sértő, valamint a tervezet tárgyához nyilvánvalóan nem kapcsolódó véleményeket, azok figyelembevétele nélkül, töröljük.

Köszönjük, hogy véleményével segíti a munkánkat!

Tisztelettel:

Dr. Sajtos Sándor s.k
polgármester              

 

AKTÍV TÁRSADALMI EGYEZTETÉS

Előterjesztés: Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2017. (XII. 13.) számú rendelet a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítésének partnerségi egyeztetésre illetve társadalmi vitára bocsátása letöltés...

Dátum:

Kezdő időpont: 2021. október 14.
Lejár: 2021. november 4.

Vélemény küldése:  tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu


 Előterjesztés: Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2019. (VIII.01.) önkormányzati rendeletének módosítása a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Dátum:

Kezdő időpont: 2019. július 4.

Lejár: 2019. július 10.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2019. (VIII.01.) önkormányzati rendeletének módosítása
a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Vélemény küldése: tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu