facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Civil Szervezetek

Kezdőlap > Civil Szervezetek

Tahitótfalui Aranyszarvas Hagyományőrző Íjász Sport Egyesület - TAHI

Cím: 2022 Tahitótfalu, Viola u. 2.
Telefon: +36/20 929-1465 
E-mail: takise@takise.hu
Web: www.takise.hu

Adószám: 18704390 - 1 - 13

Vezető: Papp Károly

Taglétszám: 18 fő

Az Egyesület az íjászsport kedvelőinek nyújt teret abban, hogy az íjászatot ki-ki kulturált körülmények között, magas színvonalon sajátítsa el és űzze. Ehhez technikaisegítséget, szakértelmet nyújtunk. A minőség biztosítéka, hogy különféle megmérettetéseken jó eredménnyel szerepel egyesületünk, s mi magunk is szervezünk versenyeket. Ezenkívül célunk, hogy az íjászsport élő hagyománnyá váljon, a különféle íjak mellett nagy gondot fordítunk a magyar íjak használatára. Egyesületünk a helyi civil élet egyik meghatározó szervezete: számtalan alkalommal veszünk részt a helyi rendezvényeken, tartunk bemutatókat. Az íjászsport jövőjének záloga, hogy az Egyesületnek gyerek korosztályú csoportja is van, ami számát tekintve is jelentős, a taglétszám mintegy felét teszi ki.

 

Tahitótfalu Sportegyesület

Cím: 2021 Tahitótfalu, 2324 hrsz.
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos út 4.
Telefon: -
E-mail: turoczicsaba@freemail.hu

Elnök: Budai András

Taglétszám: 95 fő (25 felnőtt, 61 utánpótlás korú játékos, 9 vezető)

A Tahitótfalu SE községünk legrégebbi, legnagyobb hagyománnyal rendelkező sportegyesülete, 1952-ben alakult, napjainkig folyamatosan működik. Egyesületünk célja, hogy a rendszeres testedzésbe minél több felnőttet és fiatalt vonjunk be, számukra kulturált feltételeket, körülményeket biztosítsunk. Olyan közösséget kívánunk létrehozni, amelyben az egyén belső igényévé válik a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód.

Programjaink:
- Hetente bajnoki mérkőzések lebonyolítása,kéthetente hazai pályán való szereplés.
- Télen saját szervezésű teremtorna, nyáron nagypályás torna szervezése
- Lánycsapatunknak évi 3-4 torna megszervezése teremben illetve futball-pályán.
- A "Bozsik Labdarúgó Akadémia" - népszerűbb nevén 
-"Bozsik program" - körzeti rendezvények megrendezése évi 4 alkalommal (80-100 fő részvételével)
- A "Góliát-program" tornáinak lebonyolítása évente több alakalommal (3 korosztály, 70-80 fő)
- Tehetségkutató program keretében kiválasztó akció megszervezése (évi 2 alkalommal)
- A sportpálya folyamatos felújítása, korszerűsítése

 

Tahitótfalui Lovas Sport Egylet TLSE

Cím: 2021 Tahitótfalu, Zsák út 3.
Telefon: +36/30 309-0771
Fax: 06/26 385-127
E-mail: jegyzo@tahitotfalu.hu

Elnök: Fábián Csaba

Taglézstám: 35 fő

Az Egylet céljai:
- Tahitótfalu és vonzáskörzetében a lovak tartásával, sportolással, ill. tenyésztésével foglalkozó emberek összehangolása és érdekeik képviselete. 
- A helyi lakosság számára elérhető, kulturált lovassport biztosítása a helyi adottságok kihasználásával és állandó fejlesztésével, továbbá az utánpótlás számára szellemi és anyagi feltételek - lehetőségekhez mérten történő - biztosítása.
- Különböző lovassporteseményeken, hazai és nemzetközi bajnokságokon, bemutatókon való részvétel.
- Kapcsolattartás más sportegyesületekkel, egyéb sportban érdekelt szervezetekkel, oktatási, nevelési intézményekkel.
- A község kiemelt programjain (pl. Eperfesztivál, Szüreti felvonulás) való látványos részvétel az egyesületi tagok saját lovaival és lovasaival.
- A helyi társadalmi öntevékenység és a községi élet kibontakoztatása, a lovas sport és a helyi hagyományok ápolása, továbbá az egészséges életmód támogatása.

 

Tahitótfalui Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Telefon: 06/26 385-774

Klubvezető: Abonyi Erika
Mobil: +36/30 961-8476

Taglétszám: kb. 70 fő

Klubtagjainknak heti rendszerességgel tartunk összejöveteleket. A szomszédos települések nyugdíjas klubjaival baráti kapcsolatot tartunk fenn, kölcsönösen hívjuk meg egymást rendezvényeinkre: teadélutánokra, nótaestekre. Nyitunk a helyi társadalom többi csoportja felé is: rendszeres színházlátogatásainkon községbeli, nem klubtagok is részt vesznek, a klub által szervezett hagyományos Szüreti Felvonulás az egész községnek szóló, színes program. Fontos rendezvényünk még a Szüreti és a Farsangi Bál. Ezenkívül rendszeresen szervezünk kirándulásokat az ország különböző fürdőhelyeire és egyéb városaiba.
Szervezetünk 1996 óta az "Életet az Éveknek" Idősek és Nyugdíjasok Országos Szövetségének a tagja.

 

Tahitótfalu-i Tömegsport és Szabadidő Egyesület

Cím: 2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky út 12
Telefon: +36/30 252-7541

Vezető: Heincz Lászlóné

Taglétszám: 10 fő

Az egyesület már régóta működő csapatokból alakult meg. Jelenleg 4 csoportból áll: 2 focicsapatból, 1 kézilabdacsapatból, 1 röplabdacsapatból. Az egyesület célja, hogy tagjai a sportoláson keresztül szabadidejüket hasznosan, tartalmasan töltsék és váljanak közösséggé.
Ez utóbbi elérése érdekében egyesületünk minden olyan tartalmas szórakozási lehetőséget (pl. kirándulások, sportversenyeken való részvétel nézőként, stb.) biztosítani kíván, amelyre a tagjai igényt formálnak. A szervezet célja ezenkívül a hasonló profilú civil szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és közös sportrendezvények, versenyek szervezése.

 

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

Cím: 2021 Tahitótfalu, Nagy Imre út 15.
Telefon: 06/26 385-831
E-mail: mailto:kormici1@freemail.hu
Honlap: www.teta-alapitvany.com

Adószám: 18699636 - 1 - 13

Alapítók:
Chambrené Rainer Gabriella
Kubanek István

Kuratóriumi elnök:
dr. Seffer Krisztina

Tagok:
Bozoki Sándorné
Fekete Lászlóné
Kleszki Katalin
Takács Györgyné

Az Alapítvány célja, hogy Tahitótfalu településén támogassa a sportolási, szabadidős tevékenységek feltételeinek megteremtését valamennyi korosztály számára. E tevékenységgel, valamint különböző kulturális programok szervezésével kívánjuk elősegíteni a helyi társadalom kötődését, helyi identitásának megerősítését.

Az alapítvány nagyrendezvényei:

- Nyári foglalkozások a Szabadidőparkban gyerekeknek - júliustól 1-től augusztus 31-ig
- Adventi Hét rendezvénysorozat - koncertek, kiállítások, vásár, gálaest

Egyéb tevékenység:

- Hagyományőrző Kör - riportfilmek készítése, régi anyagok gyűjtése, archiválása
- Nemzeti ünnepek szervezésében való részvétel
- Drogprevenció

 

VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület

Cím: 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 94.
Telefon: +36/30 386 4480 
E-mail: szigethangjaegyesulet@gmail.com

Adószám: 18704723 - 1 - 13

Karvezető: Körösmezei-Varga Zsuzsanna

Titkár: Viplak Katalin

Elnökhelyettes: Vaczóné Molnár Judit

Elnök: Horváthné Csörgő Andrea

Taglétszám: 14 fő

2000 óta működik a Sziget Hangja Ökumenikus Kórus amely 2004 óta a VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület keretei között végzi munkáját. Az énekkar karmestere Zákányi Bálint református lelkész, egyházzenész volt, majd halála után Körösmezei-Varga Zsuzsanna vette át a karmesteri pálcát. A kórus, a rendszeres próbák mellett gyülekezeti-, iskolai és községi ünnepeken (Ökumenikus Imahét, jótékonysági koncertek, Szigeti Kulturális Seregszemle, Ádventi Hét stb.), egyházzenei rendezvényeken (kórustalálkozók, Református Zenei Fesztivál stb.), vidéki gyülekezetek istentiszteletein illetve zenés alkalmain vesz részt. Egyesületünk nyári rendezvénye az Eperart, valamint a Sziget Hangja Ökumenikus Művészeti Hét, amely egyrészt egyfajta "edzőtábor" a kórustagok számára - ahol napi több órás próbák zajlanak vendégkarmester vezetésével-, másrészt az Esti Zenés Áhítatok magas színvonalú kulturális programokkal várnak minden érdeklődőt az egész kistérségből: komoly- és népzenei koncertekkel, irodalmi- és táncestekkel.

 

"A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért" alapítvány

Cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.
Telefon: 06/26 387-046

Adószám: 18681952 - 1 - 13

Elnök: Csizmadi Andrea

Létszám: 3 fő

Az alapítvány céljai:

A tahitótfalui Pollack Mihály Általános és Zeneiskolába járó tanulók neveléséhez és oktatásához anyagi segítség nyújtása, különös tekintettel az alábbiakra:

- Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Az idegen nyelv tanulásának elősegítése
- Iskolai szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez)
- Hátrányos körülmények között élő, jól tanuló diákok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése.
- Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása)

Alapítványunk közhasznú szervezet, így jogosult az adófizetők magánszemélyek SZJA 1%-ára. Az Alapítvány egyéb adományokat is köszönettel elfogad.

Aki készpénzzel tudja munkánkat segíteni a Dunakanyar Takarékszövetkezet Tahitótfalui Kirendeltségén vezetett 64700021-10004225 számú bankszámlára tud átutalásokat vagy befizetéseket teljesíteni.Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület  EEDE

Elnök: Tóth Evelin Annamária

Alelnökök:  Pászthoryné Dr. Tóth MáriaSzecsei László

Weboldal: www.eede.hu
Telefonszám: 06/20 258 4628
E-mail: info@eede.hu

Taglétszám:  13 fő

Adószám: 18730355-1-13
Bankszámlaszám: 64700021-16969359 (Dunakanyar Takarékszövetkezet)

Az Egyesület célja: 
Magyarország területén, de elsősorban a Dunakanyari tájegység területén lévő településeken élők részére sokrétű támogatás nyújtása.
 
Az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület (EEDE) 2015. júniusában alakult azzal a céllal, hogy az alábbi feladatokat végezze: 
- Segítse a Dunakanyarban élő emberek helyben történő munkavállalását 
- Segítse a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációját 
- Segítséget nyújtson az anyagi nehézségekkel küzdő lakosok számára 
- Támogassa a helyi művészeket - kiállítások rendezésével 
- Közösségi programokat, rendezvényeket szervezzen együttműködve az önkormányzatokkal, egyházakkal és civil szervezetekkel 
- Valamint adományok gyűjtése, jótékonysági vásárok, aukciók szervezése jótékonysági célokból