facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Kisokos > Térfigyelő Rendszerek

Térfigyelő Rendszerek


TÁJÉKOZTATÁS

TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

Tahitótfalu Község Képviselő-testülete 2016. február 11-én a 19/2016. (02.11.) Kt. határozatával a közterületi térfigyelő rendszer kiépítése mellett döntött, a kamerák felszerelési helyét és működtetési szabályait a 6/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, az önkormányzati rendészeti szerv tevékenységének és a rendőrség munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

Sorszám

Megnevezés


Kamerák db száma

 

1.

Tahi Hídfő

1

2.

Tahitótfalu Hősök tere

4

3.

Tahi Szabadság tér

3

4.

Szentendrei út 5-15. számmal szemben

2

5.

Szentendrei út 5-15. belső parkoló

1

Összesen

 

11

Az üzemeltetést az Önkormányzat végzi.

A rendszer használata a Ktftv., az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján a jegyző által kiadott Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzata alapján történik. A Szabályzat a www.tahitotfalu.hu honlapon megtalálható.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A Ktftv. 7.§ (2) bekezdése szerint: A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet. A Ktftv.7.§ (3) bekezdése előírja: A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a Képviselő-testület dönt. A Ktftv. 7.§ (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,

c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély keretében – a Ktftv 7. § (2) bekezdés szerint rögzített felvétel továbbítható, ha a megkereső hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. A felvételeket 5 nap elteltével automatikusan törli kivéve, ha az önkormányzat kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy a hatóság eljárást indított. Ebben az esetben az önkormányzat megbízottja a rögzített felvételt az eljárására jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

A rögzített felvétel továbbítására irányuló megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.

A fentiekben felsoroltakon kívül más okból felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthető meg, és a felvételeket – azok továbbítását követően, miután meggyőződtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük. Amennyiben a kérelmező a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet a Felügyelet a részére továbbítsa, először megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmező szerepel-e a felvételen).

 

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzájárul a település közbiztonságának javításához.

Tahitótfalu, 2016. június 02.

P.H               

Dr. Sajtos Sándor sk.

polgármester

 

LETÖLTÉSEK

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete A közterületi térfigyelő rendszerről

Letöltés

Tájékoztató a Térfigyelő Rendszer működéséről

Letöltés

A Közterület Felügyelő Rendszerről szóló rendelet tervezethez Tájékoztat az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Letöltés


Vissza a főoldalra