facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Ülésterv

Kezdőlap > Ülésterv
A Képviselő-testület 5/2020. (02.13.) határozatával elfogadott
2020. ÉVI MUNKA ÉS ÜLÉSTERVE
Általános napirendek:
 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Bizottságok tájékoztatója
 3. Tulajdoni ügyek
 4.  
Január
---
Február
 • A polgármester szabadságolásának ütemezése
 • Az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása
 • Önkormányzati rendezvénynaptár elfogadása
Március
 • Az önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elfogadása
 • Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról és az önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtásáról
 • SZMSZ felülvizsgálata
 • Gazdasági program megalkotása
Április
 • A 2019. évi költségvetés módosítása
 • A 2019. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása
 • Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2019. évi végrehajtásáról
 • Civil szervezetek pályázatai
 • Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele
Május
 • Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat előző évi ellátásáról
 • Beszámoló az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak ellátásáról
 • Beszámoló a Rendőrőrs előző évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről
Június
 • Döntés kitüntetések adományozásáról
Július
 • Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Augusztus
---
Szeptember
 • Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
 • Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetés teljesítéséről
 • A Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha beszámolója az előző évi nevelési évről
Október
 • Tájékoztató a konyha működéséről
 • Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
November
 • Beszámoló a 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
 • Adó és díj rendeletek felülvizsgálata
 • Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 •  
December
---