facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Hirdetmény - Eurovelo 6 kerékpárút társadalmi egyeztetésére vonatkozóan
Véleményezés EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút Szentendrei-szigeten vezetett szakasza kapcsán
VÉLEMÉNYEZÉS EUROVELO 6 NEMZETKÖZI KERÉKPÁRÚT SZENTENDREI SZIGETEN VEZETETT SZAKASZA KAPCSÁN
 
HIRDETMÉNY
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 70/2023. (06.22.) Kt. határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök eseti módosításáról az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút Szentendrei-szigeten vezetett szakaszán, a kerékpárút nyomvonalának és kapcsolódó létesítményeinek beillesztésével érintett területekre vonatkozóan.
 
A tervezett módosítást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátjuk.
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 17/2012. (XII.14.) rendelete szerint
 
lakossági fórumot tart
 
melynek időpontja és helye:
 
2024. március 27. (szerda) 18:00 óra
Népház (2021 Tahitótfalu, Bajcsy Zsilinszky u. 2.)
 
 
Észrevételeket a lakossági fórumon, illetve azt követően lehet tenni, a véleményezésre nyitva álló határidő: 2024. április 8. 12.00 óra.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. A véleményeket, észrevételeket a polgarmester@tahitotfalu.hu  e-mail címre juttathatják el, vagy a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal épületében (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.) ügyfélfogadási időben adhatják le.
A tervdokumentáció a hirdetmény mellékletében található meg.
Tahitótfalu, 2024. március 18.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
 

Vissza a hírek oldalra