facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Ülésterv

Kezdőlap > Ülésterv

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2017. (01.26.) HATÁROZATÁVAL ELFOGADOTT 2017. ÉVI MUNKA ÉS ÜLÉSTERVE

Általános napirendek:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Bizottságok tájékoztatója
3./ Tulajdoni ügyek

Január
1./A költségvetés előkészítése
2./ Éves munka és ülésterv elfogadása
3./ A polgármester szabadságolásának ütemezése

Február
1./Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása
2./Március 15-i ünnepség előkészítése
3./Tájékoztató a beruházások helyzetéről

Március
1./Tájékoztató a rendőrség munkájáról
2./Tájékoztató az intézmények felújításáról
3./Éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

Április
1./Civil szervezetek pályázatai
2./Önkormányzati rendezvények előkészítése – művelődésszervező beszámolója
3./A 2016. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása
4./Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
5./Vagyonkimutatás a vagyonállapotról
6./Óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzététele

Május
1./Helyi rendeletek felülvizsgálata
2./Beszámoló a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
3./Gyermekjóléti és családvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

Június
1./Tájékoztató a Tűzoltóság működéséről

Július
1./Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
2./Augusztus 20-i ünnepség előkészítése, döntés a kitüntetésekről

Augusztus
1./Tájékoztató a gyermekorvosi-fogorvosi ellátásról
2./Tájékoztató az iskola és az óvoda működéséről

Szeptember
1./A költségvetés ½ éves teljesítéséről tájékoztató
2./Tájékoztató a nyári karbantartás végrehajtásáról
3./Az október 23-i ünnepség előkészítése

Október
1./Tájékoztató a konyha működéséről
2./Társulások működéséről szóló beszámoló (évente)
3./Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról (évente)

November
1./Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátásról
2./Adó és díj rendeletek felülvizsgálata
3./Beszámolás az adóztatásról (évente)

November
Közmeghallgatás

December
1./Éves munka értékelése
2./2018. évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv elfogadása