facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal álláspályázatot hirdet
Pénzügyi csoportvezető munkakör betöltésére
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
 
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
 
Pénzügyi csoportvezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Irányítja a pénzügyi csoport munkáját. Ellátja Tahitótfalu és Kisoroszi Önkormányzatai, valamint azok intézményei vonatkozásában a költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési, jogszabályokban előírt feladatait. Felelős a pénzügyi számviteli rend betartásáért, gondoskodik a pénzügyi, számviteli-és gazdálkodási szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról. Gondoskodik továbbá a költségvetési rendelet, rendelet módosítások, zárszámadás, beszámolók elkészítéséről, valamint a fejlesztési, beruházási, felújítási pályázatok pénzügyi lebonyolításáról, elszámolásának elkészítéséről. Feladatkörébe tartozik a könyvelési feladatok ellátása , a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése, pénzügyi jelentések, beszámolók, bevallások összeállítása, bérkönyvelés.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja:  gazdasági
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
 
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
 
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 
Munkavégzés helye: 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  
A kinevezés 6 hónap próbaidő kitöltésével történik. A pályázó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.), a borítékra kéjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1123-1/2023 vagy elektronikus úton, Miklós Melinda jegyző részére a jegyzo@tahitotfalu.hu e-mail címre.
 
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 •  
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
A 29/2021. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet, 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban
 
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  Felhasználói szintű MS Office ismeretek
 
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 Államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelő szakképesítés
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
 
Egyéb pályázati előnyök:
 • ASP gazdálkodási szakrendszer, a KGR rendszer az Ebr42 és az ÖNEGM rendszerek ismerete
 • közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
 A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Hatékony munkavégzés
 • Kommunikációs készség
 • Vezetői funkciók ellátása
 • Csapatmunka, együttműködés
 • Terhelhetőség
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.16. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat a jegyző bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.05.25. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.tahitotfalu.hu és www.kisoroszi.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.06.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.04.29.


 
 

Vissza a hírek oldalra