facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz
Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges  hatósági bizonyítványok kiállításáról

Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges  hatósági bizonyítványok kiállításáról

 A 2020. március 18.-tól hatályos 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelettel módosított jogszabályok értelmében az engedélyéhez nem kötött építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása polgármesteri hatáskörbe került.

Az átminősítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítását a Tahitótfalu Önkormányzat Polgármesteréhez, Dr. Sajtos Sándorhoz címezve kell benyújtani. 


Más funkciójú épület lakóépületté minősítéshez az alábbi tudnivalók szükségesek:

Lakóépületté való átminősítés alapvető feltétele, hogy az épület feleljen meg az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1977 XII. 20 Kormányrendelet) előírásainak. Másik alapvető feltétel, hogy a helyi építési szabályzat szerint az adott övezetben lakóépület elhelyezése megengedett legyen.

            Lakóépületté nyilvánítás alapvető minimális feltételei az alábbiaknak:

Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek: lakó-, főző-, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés tisztálkodás, tárolás feltételeit. A 30 m2-nél nagyobb épületek egy lakószobájának legalább 2,50 méteres belmagasságú 16,0 m2-nek kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele. A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. 


Az átminősítést postai úton Tahitótfalu Kossuth L. u. 4. alatt található Polgármesteri hivatalához, vagy e-mailben a polgarmester@tahitotfalu.hu címre az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet kezdeményezni, az eljárás költsége 10.000 Ft. A kérelemre induló eljárás során az illetékes eljáró hatóság a mellékelt dokumentumok, szükség esetén helyszíni szemle alapján meggyőződik arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, a meglévő építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e.

            Ügyintézés határideje:

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 25 napon belül kell kiadni.

Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján (a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését követő első munkanapon) kezdődik.

            A kérelemhez az alábbiakat szükséges csatolni:

 - Kitöltött adatlap,

 - Az átminősítendő épület tervei, amennyiben az eredeti tervek nem állnak rendelkezésre, akkor egy felmérési tervet kell készíttetni a megvalósult állapotról, arra jogosult tervezővel (minimum helyszínrajz, alaprajz és metszetek szükségesek + minimum 2-3 db. fotó az épületről)


   - A kérelmezett épület hőtechnikai tanusítványa

 A földhivatali ingatlan nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási Földhivatalnál (Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) lehet kezdeményezni, ennek eljárási költsége 6600 Ft.

 

ADATLAP


Vissza a hírek oldalra