facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Pályázat civil szervezetek támogatására
Tahitótfalu Község Önkormányzata a közművelődési, kulturális, oktatási, sport és szociális területen működő civil szervezetek számára
Pályázati kiírás
 
 
1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a közművelődési, kulturális, oktatási, sport és szociális területen működő civil szervezetek számára vissza nem térítendő támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlődését elősegítő céljaik megvalósításához.
 
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás
Folyó évben a támogatásra szánt pénzkeret 2.500.000.- forint.
 
3. A támogatottak köre
 
Költségvetési   támogatásban   csak a bejegyzett   és gazdálkodási beszámolási kötelezettségüket teljesítő civil szervezetek részesülhetnek.  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.  törvény 2. §. 6. pontja alapján civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület, alapítvány.
 
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu székhellyel rendelkező bejegyzett civil szervezetek
  • alapítványok,
  • egyesületek,
  • jogi személyiséggel rendelkező szervezetek,
  • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
 
Nem nyújthatnak be pályázatot
  • pártok,
  • önkormányzati fenntartású intézmények,
  • közalapítványok,
  • azok a civil szervezetek, amelyek A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26.§ d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
 
Nem fogadható el a pályázat
  • azon civil szervezetek esetében, amelyek előző évi beszámolóját a Kulturális Bizottság nem fogadta el.
 
4. A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap teljeskörű kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatal iktatójában (Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.) vehető át ügyfélfogadási időben vagy letölthető a település honlapjáról.
 
5. A támogatási döntés, az elbírálás határideje
A támogatások odaítéléséről a Kulturális Bizottság javaslatára a Képviselőtestület dönt legkésőbb folyó év április 30-ig. A pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül írásban értesítjük az eredményről. A civil szervezetek az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon, egy összegben vehetik igénybe. 
 
6. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig.
 
7. A pályázatok beadásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12. (péntek) 12:00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „civil pályázat”.
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal van lehetőség.
A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.
 
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ a Kulturális Bizottság elnökétől, Kubanek István képviselőtől kérhető a +36-30-349-4632 telefonszámon, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalban.
                                                                                                         
Tahitótfalu, 2019. február 25.
                                                                                              
Tahitótfalu Község Önkormányzata
 
Adatlap letöltése...
 
 
 
 
 
 
 

Vissza a hírek oldalra