facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

KEOP 1.2.0/B Kistérségi csatorna fejlesztés

Kezdőlap > KEOP 1.2.0/B Kistérségi csatorna fejlesztés

KEOP 1.2.0/B Kistérségi csatorna fejlesztés

Környezet Energetikai Operatív Program

Felhívás ingatlantulajdonosoknak - Letöltés...

Leírás és Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat szervezése - Letöltés...

Tahitótfalu tervezett csatornázási térképe - Letöltés1...
                                                                             Letöltés2...

Tájékoztató a Dunakanyar Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat megalakulásáról Letöltés...

Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Alapszabálya Letöltés...

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Abban az esetben, amennyiben Ön 2011. január 15-ig, nem csatlakozott a Társulathoz, ezt megteheti, amennyiben az alábbi két dokumentumot letölti és kitöltve, aláírva a Tahitótfalui Polgármesteri Hivatal címére postázza. (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.)

Belépési szándéknyilatkozat                              KEOP Rácsatlakozási Nyilatkozat

 

 A pályázat keretén belül megvalósuló beruházás számadatai

 

Település                 Nettó támogatás (millió HUF)    Az érintett telkek száma (db)
Leányfalu                                   211,0                                              230
Pócsmegyer                             1338,5                                           1410
Tahitótfalu                                  362,7                                              455
Szentendre                                678,8                                              718
Szigetmonostor                          945,1                                           1027    
ÖSSZESEN                              3536,2                                            3840

 


2012. január 10.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A csatorna pályázat Támogatási Szerződése december 19-én aláírásra került. Így immár a pályázat zöld utat kapott a megvalósuláshoz. Ez volt a feltétele annak, hogya lakossági hozzájárulások fizetése elkezdődhessen. Az önkormányzat már közel egy éve a megkötött Lakás Takarék Pénztári (LTP) szerződések alapján saját költségen megnyitották az egyéni számlákat, és az első havi részletet befizették a számlákra. 
Az érintett ingatlanok tuladnonosai, december hónapban megkapták a 12 db OTP Lakás Takarék Pénztári (LTP) csekket, majd ezt követően újabb küldeményként, az LTP szerződésük másolati példányát, valamint az ún. kivetési értesítőt, melyben tájékoztatást kaptak az általuk kiválasztott hozzájárulás megfizetési módról.
Akik LTP szerződést kötöttek, így két módon tehetnek eleget fizetési kötelezettségüknek:
       1.  csekken - az OTP által kiküldött sárga csekken, minden hónap 10-ig fizetik a kivetési értesítőben megjelölt összeget
      2. átutalással - a kiküldött zöld színű szerződés másolat jobb felső sarkában található egyéni számlaszámra (11773999-........) a saját bankszámlájukon keresztül

A Dunakanyar Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat  (DCSVT) bankszámlájára ( OTP Bank:  11742087-20083863) kizárólag azok fizessenek, akik az egyösszegű 240.000 Ft-os, vagy a 3.245 Ft-os (LTP szerződés nélküli) részletfizetést választották!

További információt a DCSVT ügyintézőjétől, Rózsa Ferencnétől kaphatnak, a  06-20-549-5966 telefonszámon.

Elérhetőségi információk:

Dunakanyari Csatornázási Társulás (DCST)
Elnök: Németh Miklós
Projektiroda vezető: Bornemissza Miklós
Telefonszám: 26/814-843
Email cím: dcstiroda@pocsmegyer.hu
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.
Tahitótfalu képviselője: Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (DCSVT)
Elnök: Szűr Tímea
Ügyintéző: Rózsa Ferencné
Telefonszám: 20/549-5966
Email cím: sztarsulat@gmail.com
Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány (alsógödi révház)
Tahitótfalu Intéző Bizottsági tagja: Ferenczy Barbara ( ferenczy.barbara@tahitotfalu.hu )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012. március 12.

Tisztelt Társulati tagok!

Szeretnénk értesíteni Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornázási Társulás (önkormányzatok) valamint a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (érdekelt ingatlantulajdonosok szervezete) az OTP Bankkal az LTP (Lakás-előtakarékossági) szerződések kapcsán, tárgyalásokat folytat.

A felmerült problémák a következők:

  • feltehetően téves, és tisztázásra váró felszólító levél érkezik a lakossághoz, hogy visszamenőleg kb. egy évre fizessék meg az elmaradt tartozásaikat.
  • kiküldésre kerültek, kerülnek az egyenlegértesítők, melyből látszik, hogy az ügyfelek számláját megterhelték visszamenőleg 150,- Ft számlavezetési díjjal.

 Nagyon fontos, így felhívnánk figyelmüket, hogy 2012. január hónaptól, a havi 2.420.- Ft-os érdekeltségi hozzájárulások rendszeresen befizetésre kerüljenek, mivel az állami támogatás csak ebben az esetben jár a konstrukcióhoz.

 Kérjük, szíves türelmüket és megértésüket a problémák tisztázásáig.

 

A projekttel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentációk (Projektmenedzsment, Műszaki ellenőr, PR) elkészültek, melyeket az érintett önkormányzatok által delegált Közbeszerzési Bíráló Bizottság, valamint a Társulási Tanács elfogadott, majd minőség biztosításra megküldött a támogató szervezet felé.

A közbeszerzési felhívások megjelenésének várható időpontja április – május hónap.

Lakossági ügyintézés:

 Név: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány (Alsógödi Révház)

Ügyintéző: Rózsa Ferencné 06-20/ 549-5966

Ügyfélfogadás: Szerda: 14-18 óráig

Email: sztarsulat@gmail.com

 

2012. április 16.

A csatorna építéssel kapcsolatos tender tervek elkészültek. Ennek alapján kerül sor a későbbiekben a kivitelezésre. A mellékletben szereplő térképek az alábbi jelmagyarázat szerint értendők:

Térkép 1                   Térkép 2                    Térkép 3

zöld csíkos: csatornabekötést kap az ingatlanán belül, megfelel az elnyert pályázat feltételeinek

piros csíkos: csatornabekötést kap az ingatlanán belül, de nem felel meg az elnyert pályázat feltételeinek ( pl. üres telek)

kék csíkos: nem kap csatornabekötést - az ingatlana előtt a közterületen kiállást kap, hogy a későbbiekben a rákötéssel ne kelljen útburkolatot bontani, de a  csatornahálózatra való későbbi rákötés biztosítva lesz

sima fehér: nem érinti a csatornahálózat.

 

2012. július 17.

Tisztelt Lakosok!

Értesítjük Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat, a csatornázásban résztvevő Önkormányzatok, és az OTP Bank között, 2012. június 27-én aláírásra került a beruházás önerejéhez szükséges 534.000.000.-Ft-ról szóló hitelszerződés, melynek fedezete, az Önök által fizetett érdekeltségi hozzájárulás. A hitel visszafizetése a lakossági LTP szerződések lejártakor, legkésőbb 2018. december 1-vel esedékes.

Kérünk mindenkit, hogy a beruházás sikere érdekében szíveskedjen a rá eső részt havi rendszerességgel (2012.01.01-től), vagy egy összegben megfizetni.

 A Társulás (önkormányzatok) nevében, a projektiroda jelenleg a közbeszerzési dokumentációk elkészítésén, és ezzel kapcsolatban a támogató szervezettel való egyeztetésen dolgozik. Várhatóan szeptemberben kerül kiírásra a projektmenedzsment, a mérnök, majd ősz végén a kivitelező.

 

2012.09.26.

Felhívás a nem fizető lakosoknak!

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat, valamint az OTP Bank elkészítette a hátralékos fizetők listáját. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy mind az LTP-be fizetőknél (Lakáselőtakarékossági-szerződés), mind az egyéb módon fizető érdekelteknél nagy összegű, több hónapos elmaradások mutatkoznak.

Felhívnánk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Társulat felszólítása ellenére sem történik meg a hátralék rendezése, úgy az önkormányzat adók módjára behajtja az elmaradt követelést.

A rendszeres havi fizetés nagyon fontos, főleg az LTP tulajdonosok esetében, mivel az állami támogatás csak abban az esetben jár a befizetett betétek után, ha a havi rendszeres fizetés biztosított.

 Ezúton szeretnénk megköszönni azon érintettek hozzáállását, akik ez idáig is eleget tettek kötelezettségüknek.

A projekt sikere mindannyiunk közös célja, melyhez elengedhetetlen az Önök együttműködése.

Amennyiben bárkinek kérdése merül fel befizetett / elmaradt hozzájárulása kapcsán, úgy kérem, szíveskedjenek a Társulatot keresni az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

 Név: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány (Alsógödi Révház)

Ügyintéző: Rózsa Ferencné 06-20/ 549-5966

Ügyfélfogadás: Szerda: 14-18 óráig

Email: sztarsulat@gmail.com

 

2012.12.15.

A csatornázási projektben érintett lakosságot tájékoztatjuk, hogy a felelős műszaki ellenőri feladatokra kiírt közbeszerzés folyamatban van. A beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés várható időpontja 2013. január hó. A kivitelező kiválasztása tavasszal várható. A mérnök és a kivitelező együttes feladata lesz a kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése. A munkálatok megkezdése előre láthatólag jövő év szeptember-október hónap.

 A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat ¾ éves kimutatásai alapján, a lakosság fizetési morálja 60% körüli. Sajnos ez nem túl jó arány, így ismételten kérnénk minden érintettet, hogy lehetőségeihez mérten, szíveskedjen eleget tenni kötelezettségének. A projekt nagysága miatt a lakossági önrész megfizetése (533 millió Ft) elengedhetetlen, az elmaradás nagymértékben befolyásolja a projekt sikerét.

 Amennyiben bárkinek kérdése merül fel befizetett / elmaradt hozzájárulása kapcsán, úgy kérjük, szíveskedjenek a Társulatot keresni az alábbi elérhetőségek egyikén:

 Név: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány (Alsógödi Révház)

Ügyintéző: Rózsa Ferencné 06-20/ 549-5966

Ügyfélfogadás: Szerda: 14-18 óráig

Email: sztarsulat@gmail.com

 

2013.01.03.

Tisztelt Társulati Tagok!

A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat OTP Lakástakarékpénztár szerződéssel rendelkező tagjai a befizetéshez szükséges csekkeket az OTP-től előreláthatólag 2013.január közepén kapják meg. Csekket csak azok kapnak akik a szerződés aláírásakor ezt a befizetési módot választották ( Zöld színű Szerződés 3.c.) pont készpénzátutalási megbízás). 
Fizetési mód módosítást a szerződő bármelyik OTP fiókban kérhet .

-- 
Szűr Tímea
Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Elnöke

 

2013.02.05.

Tisztelt Lakosság!

 A Dunakanyari Csatornázási Társulás (5 települést érintő csatornázási projekt) életében, az elmúlt időszakban az alábbi események történtek.

A lakossági önerő befizetések 2012. január hónapban elkezdődtek. A Társulat elmúlt évi kimutatása még nem áll rendelkezésünkre. Tájékoztatásuk szerint, a fizetési morál kb. 75-80%-os.

A beruházás lebonyolításához szükséges közbeszerzések (projektmenedzsment, mérnök, kivitelező, nyilvánosság biztosítása) folyamatban vannak.

Mérnöki eljárás a célegyenes felé közeleg. 2013. február első hetében várható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóváhagyása, mely alapján az győztes pályázó kihirdethető, a szerződés megköthető. 

A nyertes tevékenyen részt vesz a kivitelező kiválasztásában, a kiviteli tervek elkészítésében, és a projekt teljes lebonyolításában.

Nyilvánosság és kommunikáció (PR) kiválasztása céljából készült ajánlati felhívás, az ajánlattevők felé megküldésre került. Az ajánlatok bontása, értékelése február hónapban várható.

projektmenedzsment eljárás kiírása a közbeszerzési értesítőben megjelent, ajánlatok bontása  előre láthatólag március közepe.

kivitelező kiválasztására készült közbeszerzési dokumentumokat a Bíráló Bizottság és a Társulási Tanács elfogadta, melyek a napokban az irányító hatóság felé megküldésre kerülnek, jóváhagyás céljából. Az eljárás végeredménye május-június hónapra várható.

Szerződéskötés után kezdődhet a kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése.

A munkálatok megkezdésének várható időpontja, ez év december-jövő év január hónap.

 

A projektzárás időpontja az aláírt Támogatási Szerződés szerint 2014. július 7, mely előre láthatólag kb. ¾ évet csúszik. A kivitelezői szerződés aláírása után lesz pontosan kiszámítható a beruházás végső dátuma.