facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > A hulladék az emberiség találmánya

2018. Január. 17.  Kategória: Felhívás

A hulladék az emberiség találmánya

Nemcsak településünkön, de országos szinten is egyre nagyobb probléma a hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása. Törvényben szabályozott feladatunk, hogy a környezet és az emberi egészség védelme érdekében minden tevékeny

„A hulladék az emberiség találmánya”

Nemcsak településünkön, de országos szinten is egyre nagyobb probléma a hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása. Törvényben szabályozott feladatunk, hogy a környezet és az emberi egészség védelme érdekében minden tevékenységet úgy szervezzünk ésvégezzünk, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a környezet terhelése csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést, biztosítsa ahulladékképződés megelőzését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását.

Tahitótfalu Önkormányzata - a megváltozott törvényi szabályozás miatt - 2015-ben újraalkotta a települési hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendeletét[17/2015 (VII. 21.)], a közszolgáltatóval együttműködve megszervezte a kommunális hulladék-, az elkülönítetten (szelektíven)gyűjtött hulladékbegyűjtését, ártalmatlanítását, valamint a veszélyeshulladék-gyűjtést és lomtalanítást.Negyedik éve biztosítunk kedvezményes áron komposztálóládát azoknak, akik az ingatlanukon termelődő zöldhulladékot helyben kívánják ártalmatlanítani, amellett, hogy a közszolgáltató is elszállítja a zöldhulladékot (AHK feliratú zöld zsákokban).

Tahitótfalu kommunális hulladékát geotermikus úton (égetéssel) ártalmatlanítják, ami jelenleg a leghatékonyabb, leginkább környezetkímélő megoldásnak számít.

A szolgáltatásba bevont ingatlanok köre

A „szennyező fizet” elve alapjánaz felelős a hulladék kezeléséért és a hulladékgazdálkodás költségeinek a megfizetéséért, akinél a hulladék keletkezik. A szabályozás értelmében minden 10 m2-nél nagyobb épülettel rendelkező ingatlant be kell vonni a hulladékszállítás rendszerébe,ami háromféleképpen történhet:

-        amennyiben az ingatlanban életvitelszerűen tartózkodnak, edényes hulladékszállítás az ingatlanban tartózkodók száma alapján,

-        amennyiben az ingatlanban nem tartózkodnak életvitelszerűen, zsákos hulladékszállítás,

-        amennyiben az ingatlanban gazdálkodási tevékenységet végeznek, az épület alapterülete alapján az edényes hulladékszállítás kötelező.

Ha az ingatlan tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy nem használja az ingatlant, kérésére szüneteltethetjük a közszolgáltatást. Üdülőingatlanok esetében - amennyiben a tulajdonos nem kérte a szüneteltetést - a szolgáltatás igénybevétele kötelező.

A hulladéktároló edény/zsák méretét a településről egy évben elszállított hulladék mennyisége és a lakosságszám hányadosaként határoztuk meg, figyelembe véve az egyenlő teherviselés elvét. A hulladékszállítási díj nemcsak az edény/zsák ürítését, hanem a szelektív hulladékgyűjtés, a lomtalanítás, a veszélyes-hulladék gyűjtésdíját is tartalmazza. A közvélekedéssel ellentétben a szelektív hulladék gyűjtése sincs ingyen, annak költségei a szolgáltatás díjába vannak beépítve.

Az illegális hulladéklerakás településünkön

A probléma gyökere és megoldása rendkívül összetett. Mivel tőlünk nyugatra szinte ismeretlen az ilyen jellegű szabálysértés, joggal gondolhatjuk, hogy az „átkosban” eltöltött évtizedek öröksége: a környezettel szembeni igénytelenség és közömbösség még ma is tetten érhető egyesek cselekedeteiben.Ezt erősíti a napjainkban megfigyelhető fogyasztói paradigma – mely szerint a fogyasztás a gazdaság egyik hajtóereje -, s anyagi javaink többet jelentenek számunkra, mint egészségünk és környezetünk állapota.

Meggyőződésem, hogy Tahitótfalu lakosainak többségét, akik környezettudatosan próbálnak élni, mélységesen felháborítja mindez.

Kinek a felelőssége az illegálisan lerakott hulladék?

Mindannyiunké!

Településünkön minden feltétel adott ahhoz, hogy a hulladékgazdálkodás zökkenőmentesen történjen, azonban a valóságban ez korántsem így működik.A 2017. évben több mint 1100 m3 illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttünk össze,összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása súlyos milliókkal terheli önkormányzatunk költségvetését, azaz Tahitótfalu lakosainak a zsebét. Talán vaskos demagógiának hangzik, mégis tény: ezt az összeget költhettük volna másra is.

-        2017 elején megszüntettük a közterületi szelektív gyűjtőket, egyrészt azért, mert a „házhoz menő szelektív gyűjtés” működik, másrészt azért, mert tapasztalataink szerint a településünkön átmenő gépjárműforgalom jelentős hulladéklerakást eredményezett ezeken a helyeken.

-        2010-ben településünkön több helyen helyeztünk el hulladékgyűjtő ketreceket (rácsokat), hogy a környezetükben élők a zsákos hulladékaikat ide helyezhessék el. Sajnos ezeken a helyeken időnként középkori állapotokat tapasztalunk, a ketrecek az illegálisan (fekete zsákban) elhelyezett, valamint a veszélyes hulladékok (hullámpala, hűtőszekrény, festékes dobozok, televízió stb.) lerakóhelyeivé váltak.

Mit teszünk mi a kialakult helyzet felszámolására?

Nem árt tudni, hogy az illegális hulladék elhelyezésszabálysértés, minősített eseteiben bűncselekmény!

-        2018 januárjában felszámoljuk a közterületen jelenleg még megtalálható hulladékgyűjtő ketreceket. A hulladékot az ingatlantulajdonosoknak a szállítási napokon az ingatlanuk elé kell elhelyezni, a helyben rendszeresített edényben vagy zsákban.

-        2018-ban szigorítjuk a hulladékszállításban résztvevők ellenőrzését. Azon ingatlanok esetében, ahol eddig nem volt hulladékszállítás, kötelezzük a tulajdonosokat/ingatlanhasználókat a hulladékszállítási szerződés megkötésére. 2018-ban kiemelt figyelmet kapnak a telephellyel működő vállalkozások és a lakott ingatlanok.

A közterület-felügyelőn, a polgárőrökön és a rendőrségen túl számítunk minden helyi lakosunk segítségére is az illegális hulladéklerakás felszámolásában. Amikor nem a hulladékgazdálkodási szabályok szerinti hulladékkezelést/lerakást tapasztalunk, minden esetben közigazgatási bírságot fogunk kiszabni, mely természetes személyesetén a 150.000,- Ft-ot, jogi személy esetén az1.500.000,- Ft-ot is elérheti. (Büntethető például az is, ha a hulladékgyűjtő edény mellé nem a közszolgáltató által biztosított emblémás zöld zsákban rakják ki a többlethulladékot.) Az illegális hulladéklerakás minősített eseteiben (pl. veszélyes hulladék lerakása) párhuzamosan rendőrségi büntetőfeljelentést is tesz az Önkormányzat.

Az érdek közös, számítunk a segítségükre és az együttműködésükre!

Tahitótfalu Önkormányzata


Vissza a hírek oldalra