facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > ÁLLÁSPÁLYÁZAT

2023. Május. 18.  Kategória: Állás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TAHITÓTFALUI ÓVODÁK, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodapedagógus Munkakör/feladatkör betöltésére
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 14688
Intézményi iktatószám: 1/2023
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
TAHITÓTFALUI ÓVODÁK, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda Pedagógiai Programja, SZMSZ-e, Házirendje alapján és a munkaköri leírás szerint.
Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Tahitótfalu
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánáti Anita nyújt, a 30-326-6272-es telefonszámon.
A pályázat elektronikus úton a faluovi@tahitotfalu.hu e-mail címen nyújtható be.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány
 
Elvárt végzettség/képesítés:
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),Oktatás, m.n.s., óvodapedagógus
 
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.26. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.26. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tahitotfalu.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza a hírek oldalra