facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Szentendrei Rendészeti Igazgatóság pályázata
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére
A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szentendrei Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. A városban működő térfigyelő kamerák kezelése. Kerékbilincselési feladat ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati szabályzatban foglaltak az irányadók.         
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • szakképesítés hiányában tanulmányi szerződés megkötése mellett közterület-felügyelői szakképzettség megszerzésének vállalása
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • szentendrei, kistérségi helyismeret
 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Ferenc nyújt, a 06/20-972-7965 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Jámbor Ferenc részére az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Próbaidő: 6 hónap.
https://szentendre.hu/kozterulet-felugyelot-keres-a-szentendrei-rendeszeti-igazgatosag/
 

Vissza a hírek oldalra