facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Szünidei gyermekétkeztetés tajékoztatás
Tájékoztató az év közben, az évközi szünetben és a szünidőben történő gyermekétkeztetés rendjéről

Tájékoztató az év közben, az évközi szünetben és a szünidőben történő gyermekétkeztetés rendjéről

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet 2016. január 1-jével kiegészült, amely alapján a szünidőben és egyéb évközi szünetben is biztosítani kell a napi egyszeri főétkezést a halmozottan hátrányos helyzetű valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára.

A szünidei gyermekétkeztetés megszervezésére a jogosult gyermek bejelentett tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a köteles. A megszervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a déli meleg főétkezés elfogyasztására elsődlegesen a településen kerülhessen sor. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.

A települési önkormányzatnak a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

− őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, továbbá
− a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább negyvenhárom munkanapon, valamint 
− az ezen időtartamra eső az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania. 

A jegyző minden év szeptember 15-éig, első alkalommal 2016. február hónapban írásban tájékoztatja fenti lehetőségről azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét, amennyiben a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet február 01-jén fennáll. A jegyző a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti szolgálatot is, aki a jogszabály által előírt esetekben környezet tanulmányt készít. Az igényléshez szükséges nyilatkozat az évközi szünet időtartama kivételével a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a gyermek nem jogosult a szünidei gyermekétkeztetésre, erről is írásban értesíti a szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, más törvényes képviselőt.
 

Fentiekkel kapcsolatosan kérjük, keresse Bihariné Klimkó Erzsébet igazgatási-gyermekvédelmi ügyintézőnket telefonon a 06-26/387-198/6-os melléken vagy ügyfélfogadási időben Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal épületének 6. irodában!


Vissza a hírek oldalra