facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Változás az óvodai beíratkozás menetében
Változás az óvodai beiratkozás menetében
 
Tisztelt Szülők!
 
Az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III.25) EMMI határozata alapján, szeretném tájékoztatni Önöket, a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás, rendkívüli helyzetre vonatkozó menetéről.
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (kötelező óvodai nevelés).
 
A Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.
 
1. Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele
Azoknak a szülőknek, akik Tahitótfaluban laknak (ilyen lakcímkártyával rendelkeznek), nincs teendőjük, mert április 21-ig gyermekük automatikusan felvételt nyer az intézménybe, a fenntartótól kapott lista alapján, a szülő külön jelzése nélkül. A felvételről írásosos tájékoztatást kap a szülő április 30-ig. A beiratkozáshoz szükséges iratokat (óvodai felvételi kérelem, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, egészségügyi törzslapja, orvosi igazolás-egészséges közösségbe mehet, kötelező oltásait megkapta, fertőzésmentes környezet- és a szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját, ha van szakértői vélemény, igazolás ételallergiáról) a gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni.
Abban az esetben, ha a szülő más óvodába íratta be gyermekét, a másik intézmény tájékoztatást küld számunkra.
 
SZEMÉLYESEN MEGJELENNI A BEIRATKOZÁS MIATT NEM SZÜKSÉGES.
 
2. A 3. életévüket 2020. augusztus 31. után betöltő, illetve az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége
Szabad férőhely esetén az Óvoda további – az óvodaköteles kort később elérő és a felvételi körzetébe nem tartozó gyermek esetében – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, erről április 30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése és a gyermek lakcímkártyájának beszkennelt, vagy fotózott másolatának elküldése a faluovi@tahitotfalu.hu e-mail címre  április 17-ig. Az Óvodai felvételi kérelem letölthető a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.
 
3. Amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni
Erre irányuló szándékának bejelentését, elektronikus úton, a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, az Ön által választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja. A körzettel nem rendelkező óvoda, a gyermekek felvételéről legkésőbb április 20-ig dönt és erről írásban értesíti a szülőt, illetve a kötelező felvételt biztosító óvodát.
 
3. Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
 
4. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem megtalálható a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon, melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu e-mail címre.
 
 
A koronavírus-járvány miatt kihirdetett országos veszélyhelyzetben, az óvodai beiratkozáshoz kapcsolódó kérdéseivel kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (Bánáti Anita, intézményvezető: 30-326-6272, faluovi@tahitotfalu.hu, www.tahitotfaluovodak.hu) tájékozódjon.
 
Tahitótfalu, 2020. április 1.
 
 
Bánáti Anita
intézményvezető
 

Vissza a hírek oldalra