https://www.splayce.eu/situs-slot-online/ https://bappeda.pareparekota.go.id/-/slot-gacor-88/
slot terbaik slot gacor slot dana jendralsmaya slot Gacor slot gacor hari ini slot demo slot 2023 slot gacor 2023 slot gacor slot deposit pulsa tanpa potongan slot 2023 slot dana slot terbaik slot maxwin slot terbaik data hk slot gacor
Tahitótfalu Község Önkormányzata - Változás az óvodai beíratkozás menetében
facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Változás az óvodai beíratkozás menetében
Változás az óvodai beiratkozás menetében
 
Tisztelt Szülők!
 
Az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III.25) EMMI határozata alapján, szeretném tájékoztatni Önöket, a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás, rendkívüli helyzetre vonatkozó menetéről.
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (kötelező óvodai nevelés).
 
A Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.
 
1. Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele
Azoknak a szülőknek, akik Tahitótfaluban laknak (ilyen lakcímkártyával rendelkeznek), nincs teendőjük, mert április 21-ig gyermekük automatikusan felvételt nyer az intézménybe, a fenntartótól kapott lista alapján, a szülő külön jelzése nélkül. A felvételről írásosos tájékoztatást kap a szülő április 30-ig. A beiratkozáshoz szükséges iratokat (óvodai felvételi kérelem, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, egészségügyi törzslapja, orvosi igazolás-egészséges közösségbe mehet, kötelező oltásait megkapta, fertőzésmentes környezet- és a szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját, ha van szakértői vélemény, igazolás ételallergiáról) a gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni.
Abban az esetben, ha a szülő más óvodába íratta be gyermekét, a másik intézmény tájékoztatást küld számunkra.
 
SZEMÉLYESEN MEGJELENNI A BEIRATKOZÁS MIATT NEM SZÜKSÉGES.
 
2. A 3. életévüket 2020. augusztus 31. után betöltő, illetve az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége
Szabad férőhely esetén az Óvoda további – az óvodaköteles kort később elérő és a felvételi körzetébe nem tartozó gyermek esetében – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, erről április 30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése és a gyermek lakcímkártyájának beszkennelt, vagy fotózott másolatának elküldése a faluovi@tahitotfalu.hu e-mail címre  április 17-ig. Az Óvodai felvételi kérelem letölthető a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.
 
3. Amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni
Erre irányuló szándékának bejelentését, elektronikus úton, a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, az Ön által választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja. A körzettel nem rendelkező óvoda, a gyermekek felvételéről legkésőbb április 20-ig dönt és erről írásban értesíti a szülőt, illetve a kötelező felvételt biztosító óvodát.
 
3. Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
 
4. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem megtalálható a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon, melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu e-mail címre.
 
 
A koronavírus-járvány miatt kihirdetett országos veszélyhelyzetben, az óvodai beiratkozáshoz kapcsolódó kérdéseivel kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (Bánáti Anita, intézményvezető: 30-326-6272, faluovi@tahitotfalu.hu, www.tahitotfaluovodak.hu) tájékozódjon.
 
Tahitótfalu, 2020. április 1.
 
 
Bánáti Anita
intézményvezető
 

Vissza a hírek oldalra
404: Not Found