facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Értékvédelmi Pályázat 2020

2020. Február. 25.  Kategória: Önkormányzat

Értékvédelmi Pályázat 2020

Pályázati kiírás
 
Falusi házaink felújítása
 
Ahogy 2013. óta minden évben 2019-ben is kiírásra került a helyi értékvédelem alá vont épületek, kerítések hagyomány tisztelő felújításának önkormányzati támogatása. A tavalyi költségvetésből 3.000.000 Ft-ot különített el a képviselő–testület a felújításokra, melyekre 15 db. pályázat érkezett. A településfejlesztési bizottság elbírálása alapján mind a 15 pályázat támogatást nyert. A pályázókkal történt egyeztetés és szerződéskötés után kezdődhettek el a felújítások. A pályázók egy része miután aláírta a szerződést, a kivitelezőkkel való egyeztetések után szembesült avval, hogy a vállalt önrészt nem tudja biztositani, ezért nem vállalta a felújítást, A rendelkezésre álló keret ezáltal nem került teljes mértékben felhasználásra. Sajnos evvel a magatartással azok elől vették el a támogatást akik így is elvégezték a vállalt munkákat, jelentős önerőt biztosítva. Az elkészült homlokzat és kerítés felújítások igényesen, Tótfalu jellegzetességeit figyelembe véve valósultak meg, dicséret illeti a tulajdonosok lelkesedését és a falukép jobbítására tett erőfeszítését.
Az önkormányzat tovább folytatja idén is a már hagyománnyá vált támogatási formát, ezért az alábbiakban kiírásra került a 2020-as értékvédelmi pályázat. További felvilágosítás Körmendi Judit főépítésztől kérhető.
 
2020. évi Pályázati kiírás
Tahitótfalu szigeti településrészén lévő helyi védett épületek külső utcai homlokzatának, utcai kapujának, kerítésének helyreállítására.
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata településünk értékes faluképének megóvása, a helyi jelentőségű építészeti értékek védelme érdekében pályázatot hirdet az értékmegőrző és teremtő felújításokra. A pályázat lehetőséget biztosít utcai homlokzat felújítása esetén: maximum 400.000 Ft, utcai kapu, utcai kerítés felújítása esetén: maximum 100.000 forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatás igénybevételére. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékmegőrző felújítási célokra a 2020-as költségvetésében összességében 2.500.000 Ft. támogatást biztosít. A pályázathoz 10% önrész hozzáadása szükséges, melyet a pályázó a felújítás után visszakap. Sikeres pályázat esetén az összeg két részletben kerül kifizetésre, első részlet a felújítás megkezdésekor, a fennmaradó összeg a munka befejezésekor vehető igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet írásban a mellékelt formanyomtatványon. A pályázat nyerteseit szakmai bizottság választja ki, a pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 20. A nyerteseket írásban értesítjük.
  
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15. 12 .00 óra.
 
A pályázat szabályai:
 
1. A pályázatra írásban a mellékelt adatlapon lehet jelentkezni, a pályázó által összeállított költségvetés és a tervezett felújítás rövid ismertetésével, és fotójával.  
2. A felújítás csak egy tervezői jogosultsággal rendelkező építész-szakember felügyeletével és irányításával történhet, a szakmai vezetés költségei a pályázót terhelik.
3. Az elsődleges cél a hagyományos homlokzati kép, anyaghasználat, színezés, helyreállítása.
4. A pályázaton csak a tömegükben, méreteikben, arányaikban hagyományokat őrző a felsorolt utcák mentén elhelyezkedő ún. parasztházak vehetnek részt, melyek utcai homlokzata megfelel a kiírásban foglaltaknak: Hősök tere, Táncsics Mihály, Ady Endre, Kis köz, Templom köz, József Attila, Ifjúság, Petőfi Sándor, Hársfa, Kossuth Lajos, Árpád, Somogyi Béla, Béke, Dózsa György, Gábor Áron, Rákóczi Ferenc, Zrínyi Miklós utcák.
5. A rendelkezésre álló összeg csak utcai homlokzat, kapu, kerítés felújításhoz vehető igénybe. A munkálatokat előre egyeztetett határidőre be kell fejezni.
6. A pályázó köteles betartani a szakmai bizottság előírásait, és az előre egyeztetett kivitelezési határidőt. Ennek elmulasztása esetén a pályázat aláírásakor felvett első részletet a visszafizetés időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetnie.
A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben átvehető, vagy a www.tahitotfalu.hu honlapról letölthető. A pályázat további részleteiről a 06/30 253-78 08 vagy foepitesz@tahitotfalu.hu email címen lehet érdeklődni.

Kelt: Tahitótfalu, 2020. február 26.    
   
Dr. Sajtos Sándor
polgármester
 
Pályázati adatlap letöltése...

Vissza a hírek oldalra