facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Adótartozók listája 2020. január 31.

2020. Február. 11.  Kategória: Önkormányzat

Adótartozók listája 2020. január 31.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2019. (11.26.) számú határozatának végrehajtása
Tisztelt, Adózók!

 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2019. (11.26.) számú határozata alapján nyilvánosságra hozzuk az adótartozással rendelkezők névsorát a 2020. január  31. záró állapot szerint és ezt követően folyamatosan havonkénti frissítéssel, az összes adónemet érintően jogi személyek esetében a százezer, magánszemélyek esetében az ötvenezer forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló tartozásokat.
A lista a  2020. január 31-i záró állapot szerint készült.

Az adótartozók listájának nyilvánosságra hozatala során figyelemmel kell lennünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága ( NAIH)  az önkormányzati adóhatóság helyi adóslista közzétételével kapcsolatos adatkezeléséről szóló ajánlására. Az adóslista a helyben szokásos módon pl. a helyi újságban, illetve annak mellékletében történő közzététele az Infotv. 5.§.(1). bekezdés b) pontja alapján jogszerű, azonban a lista frissítését folyamatosan biztosítani kell, ezért a névsort a település honlapján, valamint a községi hirdetőtáblán, illetve az adósságkezelési irodán lehet megtekinteni, ezzel biztosítva az érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő jogait.

Amennyiben a T. Adóalanyok a tartozásukat rendezik, a hátralékkal rendelkezők listájáról törlésre kerülnek.

Fentiekkel kapcsolatosan állunk rendelkezésükre, kérem keressék Balláné Karnevál Magdolna adóügyi-adósságkezelési ügyintézőt a 26/387-198/8-as melléken vagy a 06-30/ 380-4622 telefonszámon, illetve személyesen az ügyfélfogadási időben!
 
                                                                                   Eőryné dr Mezei Orsolya s.k.
                                                                                              jegyző
Lista letöltése

Vissza a hírek oldalra