facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Tahitótfalui Óvodák és Konyha logopédus munkakör betöltésére
Tahitótfalui Óvodák és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tahitótfalui Óvodák és Konyha logopédus munkakör betöltésére
Tahitótfalui Óvodák és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tahitótfalui Óvodák és Konyha logopédus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12.
Pest megye, 2022 Tahitótfalu, Almásy László utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az I. és a II. sz. óvodában logopédiai alapellátás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, gyógypedagógus-logopédus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy az igénylőlap, szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csörginé Kemény Ildikó nyújt, a +36303266272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui Óvodák és Konyha címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth
Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a
munkakör megnevezését: logopédus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• http://www.tahitotfalu.hu/ - 2019. április 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza a hírek oldalra