facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Trianon 100 - képek G. Szalai István gyűjteményéből

Kezdőlap > Trianon 100 - képek G. Szalai István gyűjteményéből
Bevezetés  -  Délvidék, Horvátország, Burgenland  -  Erdély

Felvidék, Kárpátalja  -  Hazatérés  -  Trianon plakátok


Trianon 100 - képek G. Szalai István gyűjteményéből
 
Ajánló
 
            A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében a trianoni békediktátum 100. évfordulójára egy kiállítást szerettünk volna szervezni G. Szalai István községünk egyik lakosa több száz darabból álló gyűjteményéből. A járvány közbeszólt, és elhalasztásra ítélte a 2020 novemberében tervezett kiállítást is. Így jött az ötlet, ha nem is a teljes anyagot, de egy részét a településünk honlapján tesszük közzé.

            A közös magyar történelmi emlékezet megkerülhetetlen állomása Trianon. Hazánk területének kétharmada elveszett, mintegy 3,3 millió magyar szomszédos országok uralma alá került.

            Az ebben a galériában megtekinthető néhány pillanatkép rövid betekintést enged a történelmi Nagy-Magyarország világába, megmutatja az elvesztett területek felett érzett fájdalmat és a visszaszerzés vágyát, valamint a második világháború előtti és alatti terület-visszaszerzések képeit.
 

Ha nem tudja a kedves Látogató merre jár, bátran keressen rá az interneten a települések neveire, bővítve ezzel földrajzi, történelmi ismereteit.

Reményeink szerint a járvány elmúltával a teljes anyagot be fogjuk mutatni egy kiállítás keretében.
 
Tahitótfalu, 2020. november
 
Németh Julianna
TETA kuratóriumának tagja
 
Vaczó Zoltán
a Kulturális Bizottság elnöke
Előszó
 
"Mindenek előtt köszönetemet fejezem ki a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért polgári szerveződésnek, és az önkormányzat Kulturális Bizottságának e kiállítás befogadásáért.
 
Eddig 12 alkalommal írtam Trianonról a Községi Tájékoztatóban. Tisztelettel ajánlom különösen a 2020. júniusi írást, a 100. évforduló okán.Valóban, szerencsésnek tartom az ilyen írások újraolvasását, mert azok megágyazzák az ember lelkében a kiállításon bemutatott magyar haza szépségeinek, történelmének jobb megismerését, a szívünkben - lelkünkben lévő hazafias érzelmeink megerősítését. Az 1938-40-es visszacsatolások, hazatérések, majd az azokat követő újabb tragédiáink óta - mulasztásainkat pótolandó - szeretném, ha a jövő irányába fordulnánk hittel, és reménnyel. Ezeket Kós Károly , "Kiáltó szó" című írásából vett idézettekkel szeretném megjeleníteni:
 
"...szembe kell néznünk a kérlelhetetlenül rideg valósággal...dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni...Napnyugat felé pedig ne nézzünk többé.Ott lebukott a nap, és csak az ég vereslik már...attól csak a könnyünk csordul ki. Vigyázzunk! A könny drága...Ezeresztendős erdélyi szerszámainkkal, próbált ősi erőnkkel, új utakat kell vágnunk... senki sem fog segíteni minket...Építenünk kell!Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek. Az Egynek, az Igazságosnak, az erős Istennek. Aki ideküldött titkos Ázsiából egykoron minket, és akit mi idehoztunk magunkkal. Aki oltalmazott mind ez ideig, és akit mi is megvédelmeztünk magunknak...Elindulunk új utunkon, de magunkkal visszük a nagy temetés emlékét és egy szilánkot egy keresztrefeszített ország keresztjéből."
 
...A bátraknak kiáltok, a harcolni akaróknak, a kötelességtudóknak, a látniakaróknak, az előrenézőknek!
 
Tisztelettel:
G. Szalai István