facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu

Duna menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén, 2009

Kezdőlap > Duna menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén, 2009

KEOP - 7.2.1.2/09 - 2009 - 0007

Duna menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén, 2009

 

Tahitótfalu Képviselő-testülete 2009. május 18-án pályázat benyújtásáról döntött a Környezet és Energia Operatív Program Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projekt támogatására. A pályázat önrészének összegét a képviselők 6.500.000.- Ft-ban maximalizálták.

A projekt alapvető célja,

hogy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) "Önkormányzati Árvízvédelmi Fejlesztések" konstrukciója keretében megvalósuljon Tahitótfalu Tótfalu településrészén az árvíz által veszélyeztetett területek védelme.

 

2009. október 30. - Az első fordulós támogatási szerződés aláírása

Az első fordulós pályázat kedvező elbírálásban részesült, így 2009. október 30-án a Támogatót, azaz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget képviselő Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának vezetője, Huba Bence és Dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere aláírták a támogatási szerződést.

Az erről készült videó megtekinthető itt:

http://www.danubia-televizio.hu/index.php?page=hirek&mod=olvas&id=105

 

Az első fordulós pályázaton elnyert támogatás: 30.868.600.- Ft.

Önerő: 5.447.400.- Ft.

A projektfejlesztés teljes költsége: 36.316.000.- Ft.

 

A pályázat és az intézkedés sikere az Önkormányzatnak alapvető fontosságú, mivel:

1. Forráshiány miatt - kizárólag ily módon tudja a jogszabályi kötelezettségből is adódó, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság véleményével alátámasztott problémát megoldani.

2. A fejlesztés egyúttal jelentősen hozzájárul az életminőség javításához, és a megfelelő árvízi biztonság eléréséhez.

3. A kőből épült hídföljáró talajszerkezete árvíz esetén nem nyújt védelmet, így szélsőséges esetben a közúti közlekedést is le kell állítani.

4. Magas vízállásnál, a hídfeljáró lezárásával az alapellátás és az árvízi védekezés is veszélybe kerülhet nem csak Tahitótfaluban, hanem a sziget többi településén is.

 

A projekt sikeressége esetén

1. Tótfalu településrészen megszűnik az árvízi veszélyeztetettség

2. Védetté válik a Táncsics -, Klapka -, Felső szérű -, Bem -, Zsák - és Kert utcák által közrefogott terület.

3. Összesen 12,5 ha terület és 2.501 fő mentesül az árvízi veszélyeztetettség alól.

4. A beruházás során a híd töltését megerősítik, ezzel megakadályozzák az átszivárgásokat.

5. Elhárul a veszélye annak, hogy le kell állítani a közúti közlekedést a hídon.

 

A projektfejlesztés során elvégzendő főbb feladatok:


? Szükséges tanulmányok elkészítése

- Környezeti hatástanulmány

- Örökségvédelmi hatástanulmány

- Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés készítése

? Területrendezéshez kapcsolódó dokumentáció elkészítése

? Vízjogi létesítési és építési engedélyes tervek készítése

? Hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása

? Második forduló beszerzési dokumentációjának elkészítése

 

Ütemezés:


2009. október 30. Támogatási szerződés aláírása

2010. május 15. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, leegyeztetése

2010. szeptember 30. Hatásvizsgálat lefolytatása, örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése (amennyiben a környezetvédelmi hatóság előírta)

2010. szeptember 30. Vízjogi létesítési és építési engedélyezési tervek elkészítése

2010. december 31. Ingatlanrendezéshez kapcsolódó terület-előkészítési feladatok

2011. február 28. Tenderterv és közbeszerzési dokumentáció készítés a második fordulóra

2011. március 15. Második fordulós pályázati dokumentáció összeállítása

2011. március 31. Pályázat benyújtása

2012. április A KIVITELEZÉS TERVEZETT ZÁRÓ IDŐPONTJA

 

A megvalósítási szakasz becsült elszámolható költsége: 605.768.400.- Ft

A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

II. fordulós pályázat

Beadás dátuma: 2012. február 24.

A megvalósítás becsült költsége: 847.686.010 Ft

                                                                                                                         A töltéstest keresztmetszeti ábrája

Jelenleg a közbeszerzési dokumentáció készítése van folyamatban, 2012 március 31-ig.
A három szolgáltatási témakör: kivitelező, projektmenedzsment, és műszaki ellenőr. 

A projekt támogatói döntése, illetve a Támogatási szerződés aláírásának várható időpontja. 2012. június - július

A projektmenedzsment, a kivitelező és a műszaki ellenőr közbeszerzésének kiírása feltételes beszerzéssel: 2012. június - szeptember 

 

KEOP 2.1.2/2F-09-11-2012-0004

 

Támogató levél megküldése: 2012.június 28.

Támogatási Szerződés aláírása: 2012. július 26.

A projekt (köz)beszerzései /TSZ 6.sz. melléklet/  letöltés...

Kiválasztott vállalkozók: (2012.október 1-ig)

Közbeszerzési Tanácsadó : Őszy és Őszy Kft (1118 Budapest, Iglói u. 11.)
                                                  Képviseli: Dr. Zsinka Bea cégvezető

Ügyvédi feladatok:  Dr. Mészáros Tünde ügyvéd
                                  (1051 Budapest, Honvéd u. 22.)

Geodéziai feladatok : GEORET Kft (1128 Budapest, Városmajor u. 8.)
                                       Képviseli: Halász Gergely ügyvezető igazgató

Tájékoztatási feladatok:  Szólabda Stúdió
                                            (1053 Bp.Kecskeméti u.5.)
                                            Képviseli: Csatordai Katalin

Kivitelező: DIAMIT Zrt
                   3744 Múcsony, Szeles akna 1.
                   Képviseli: Tamók István vezérigazgató

A tervezett védmű déli végének helye

 

 

A gáttest vonala itt fog folytatódni északi irányba.
A 20 kV-os oszlopot két másikkal váltják ki a kivitelezés folyamán, amelyek a töltés két oldalán kapnak helyet.

 

Az északi kivezetés, a régi temető fölött, az adótorony mellett ér ki, a kisoroszi útba becsatlakozással.

Szeptember elején a szentendrei Ferenczy Múzeum régészei megkzedték a mentő feltárás munkálatait. Az ásatások várhatóan november közepéig tartanak.

A munkagépek megérkeznek a helyszínre.

A régészettel érintett területen, a kitűzött nyomvonalon megkezdődik a munka.

A termőföld réteg letermelése után a régészek megkezdik a feltárást

Az ásatási terület előkészítése

A letermelt földréteget a deponálási helyre szállítják

A részételieg érintett területeket teljes egészében feltárják

Munkában a földgépek

A kitűzés mentén haladnak a régészek

A nyomvonal gazdag lelőhelyet rejt

A talpszélesség átlagosan 34 méter

A föld mélye avar és árpád kori maradványokat rejt

 

2014 július

 

2014 augusztus

 

2014 szeptember

 

2014 október

 

2014 november

 

2014 december

 

2015 június

 

2015 július

 

2015 augusztus