Mai dátum: 2018.
Tájékoztató - kerti fúrt kutak fennmaradási engedélyezéséhez

Engedély nélküli létesített vízilétesítményekről


Tervdokumentációt is csatolni kell a kerti fúrt kutak fennmaradási engedélyéhez

A Katasztrófavédelem tájékoztatást adott ki a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.

Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító létesítményt vízjogi engedély nélkül vagy attól eltérően építették meg, fennmaradási engedélyt kell kérni. Az engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmeznie.

A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az, aki az engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Az utólagos engedélyezés hatásköre megoszlik a helyi jegyző és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. A jegyző engedélye szükséges a kutak használatbavételéhez, megszüntetéséhez vagy fennmaradásához abban az esetben, ha a kutat maximálisan évi ötszáz köbméteres igénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemély üzemelteti. Az ingatlan, amelyen a kút elhelyezkedik, nem érinthet vízbázisvédelmi területet. Ha valamelyik kritérium nem teljesül, akkor az engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.

Új eleme a szabályozásnak, hogy a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtásra kerülő fennmaradási engedély kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni. A jegyzői engedély kérelemhez mellékelni szükséges a kitöltött formanyomtatványt, amely az Önkormányzat honlapjáról tölthető le. A kérelem illetéke 5.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni a nyomtatványon.

Bővebb információ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságánál (www.katasztrófavédelem.hu).

Eőryné Dr. Mezei Orsolya

jegyző

Formanyomtatvány letöltése...

Tájékoztató...

2016.10.12
 


 Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek