Mai dátum: 2018.
Jogi útmutató

Árvízkárral kapcsolatos lehetőségek és tennivalók


Jogi útmutató – Árvízkárral kapcsolatos lehetőségek és tennivalók

 

A közelmúltban levonuló, rekordmagasságú árvíz jelentős károkat okozott, mind a mezőgazdaságban, mind a lakóépületekben, illetve az ingóságokban. Röviden áttekintjük, hogy a jelenlegi szabályozás mellett a károk megtérítését kitől és hogyan lehet kérni.

 Mezőgazdasági károk

 A mezőgazdasági termelők, akiknek a földje ár- vagy belvíz miatt károkat, esetleg a védekezési munkák miatt ún. másodlagos károkat szenvedett 2013. június 24-ig jelenthetik be igényüket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál a www.nebih.gov.hu weboldalon található nyomtatvány segítségével.

 Lakás

 Az ingatlanban, és a benne található ingóságokban található károk megtérítését elsősorban a biztosítótól kell kérni. Fontos, hogy mielőbb jelentsük be igényünket az illetékes biztosítóhoz, hogy a kárfelvételi folyamat mielőbb megkezdődhessen, a bejelentés módja az adott biztosító honlapján – általában kiemelten – megtalálható. Fontos, hogy az üzletszabályzatot, és a biztosítási feltételeket, a biztosított dolgok körét alaposan át kell tanulmányozni, különösen arra nézve, hogy az adott biztosítás kiterjed-e az ún. „vis maior” árvízkárokra, illetve a belvízkárokra is.

 A kárfelvételi szemle megtörténtéig valamennyi károsodott ingóságok meg kell őrizni, hogy az abban keletkezett károkat megfelelően dokumentálják és felmérjék. A kárszemle mindenképpen legyen teljes körű, valamennyi kárt fel kell jegyezni, a későbbi viták elkerülése végett. Fontos, hogy a biztosító nem téríti meg a kárt, ami abból ered, hogy a biztosított nem tette meg a megfelelő előkészületeket a károk mérséklésére (például nem rakta olyan helyre az ingóságokat, ahol már nem éri el őket a víz, vagy az áramtalanítás megfelelően megtörtént-e), az elvégzett kármegelőző munkálatokról tehát részletesen be kell számolni a kárfelvevő szakembernek.

 Amennyiben el kellett hagyni a lakóházat, akkor a szerződés ilyen rendelkezése esetén a biztosító megtérítheti a felmerült szállásköltségeket is.

 Az árvíz során károsodott, jellemezően nagyobb értékű ingóságok számláit a biztosító a kárrendezés során kérheti, valamint a javítási munkák, és bármilyen helyreállítással kapcsolatos számlát is minden esetben őrizzük meg, és nyújtsuk be a biztosítónak. Érdemes a károk alátámasztására fényképeket, videofelvételeket készíteni a károkról. A biztosító nem, vagy csak részben fizet meg olyan kárt, ami nincs megfelelően alátámasztva!

 Amennyiben tetemes a kár, és mielőbb szükség van a munkálatok elvégzésére, a biztosító erre vonatkozó kérelem esetén nyújthat előleget is. Szükség esetén tehát ne habozzunk árajánlatot kérni, és az árajánlat birtokában a biztosítótól előleget kérni. Természetesen ilyen esetben minden esetben a számlát utólag be kell mutatni.

 Azok, akiknek árterületen található az ingatlanuk az állami kezelésben lévő Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Alappal kötött szerződés alapján kérhetnek kártalanítást, a szerződésben megjelölt helyen és módon. Az Alap csak a már megkötött szerződések vonatkozásában téríti meg a károkat, akik korábban nem kötöttek szerződést, azoknak nem. Mindazonáltal a jövőbeli hasonló helyzetek elkerülése végett érdemes az árterületen található ingatlanok tulajdonosainak akár most is megkötni a szerződést.

 Gépjármű

 Gépjárműben keletkezett kárt a Casco biztosítás megtérítheti, itt is ugyanúgy kell eljárni, mint a lakásbiztosítás esetén.

 Vita esetén

Biztosítóval kapcsolatos vita esetén, ha a panasz sem vezetett eredményre, a PSZÁF mellett működő Pénzügyi Békéltető Testülethez lehet fordulni a http://www.pszaf.hu/pbt weboldalon, ahol független szakemberek gyorsan és ingyenesen egyezséget közvetítenek a felek között, a tapasztalatok alapján viszonylag magas sikerrel. Amennyiben ez nem vezet eredményre, peres úton lehet érvényt szerezni igényeinknek.

 Kormányzati kérés továbbá, hogy valamennyi károsult július 8-ig az euszacivil@bm.gov.hu kormányzati e-mail címen jelentse be a keletkezett károkat, annak érdekében, hogy hazánk a helyreállításhoz bizonyos Európai Uniós forrásokat igénybe tudjon venni.

 

Dr. Gizella Endre

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül jogi tanácsadásnak

2013.06.19
 


 Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek