Mai dátum: 2018.

A Református Egyházkösség rövid története 1962-ig

A református gyülekezet múltja a XVI. századig vezethető vissza. Egy piarista szerzetes írta: "1571-ben a váci püspökség vidékén szerteszét Kálvin dogmáihoz álltak és az eretnekség erős."

Tótfalu népe korán a reformáció híve lett. Bizonyítja ezt legrégebbi úrvacsorai kelyhünk felirata: "Tótfalusi Rfta Sz. Ecclesiae, Anno 1632". E kehely megléte arról számol be, hogy a gyülekezet akkor már istentiszteleti hellyel és lelkésszel is rendelkezett.Simándi József kéziratos munkája 1620-ból hírt ad az első tótfalusi prédikátorról, amikor feljegyzi a kevii (Ráckeve) zsinaton résztvevő atyák között Váci János tótfalusi prédikátor nevét. Ugyancsak a Simándi Codex tanusítja, hogy az 1632-es dömsödi zsinaton Konkoli György tótfalusi prédikátor is részt vett.

A török világ alatt a község és a gyülekezet is növekszik, a falu teljes egészében a reformáció híve. Az esztergomi prímás felhívására Dvornikovics Antal váci püspök 1700. február 7-én kelt levelében így ír Tótfaluról: "Itt a szigeten gonosz prédikátor papol és a község általában tanítása után megy. Ezen a vidéken mindennek ő van a legnagyobb akadályára." Kollonich Zsigmond váci püspök 1711-ben kiűzte városából a reformátusokat, ezek egy része a szigetre, feltehetően Tótfaluba is, menekült.

További prédikátorok közül megemlítendő Mányoki Sámuel, aki végzett pataki teológusként II. Rákóczi Ferenc kapitánya, később gyülekezetünk lelkésze lett. Testvére, Ádám, a fejedelem portréjának festője is itt talált menedéket a szabadságharc után.

Több templom után, - melyeket a nagyobb árvizek rendre elsodortak - ifj. Marton József lelkipásztor 1801-ben kezdte el a mai templomunk építését. Felszentelésére 1805. Július 30-án került sor. Tornya a mai formájában az 1900-as tűzvész után készült el.

1920-1930-ig a gyülekezet lelkipásztora Tildy Zoltán.
Ő és Bereczky Albert létesítették a Sylveszter nyomdát, sok könyv, hetilap, folyóirat kiadóját. Tildyt szeghalmi pásztorsága idején, 1946. február elsején nyert elhívást a magyar köztársaság elnöki tisztségére.

Dr. Ecsedy Aladár 30 éves szolgálata egyháztörténeti jelentőségűvé nőtt tartalmában, mélységében egyaránt.
Szolgálata jelentős része az ébredésnek,az evangé-lizációnak, az országos gyermekmissziónak és saj- tószolgálatnak.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

Árvavölgyi Béla - lelkész,
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya - beosztott lelkész
Református Lelkészi Hivatal
2021 Tahitótfalu, József Attila út 4.
Telefon: 06/26 387-082

Istentiszteletek - vasárnap 10.00
Gyermek Istentisztelet - vasárnap 10.00

Baba-mama kör: Édesanyák és gyermekek - kedd 10.00
Bibliaóra kedd 09:00 Parókia
Dolgozók bibliaórája kedd 18:30

Hittanórák: az órarend szerinti időpontban

Hivatali idő:
Kedd 15:00-18.00
Szerda 10.00-11.30
Csütörtök 10.00-11.30
Péntek 10.00-11.30
Szombat 08.00-10.00

A hétfő szabadnap, a lelkipásztor pihenőnapja.

A gyülekezet honlapja megtekinthető az alábbi címen: www.tahitotfalu.reformatus.hu

 

 

 

 


 Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek