facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Logopédus munkakör

2018. Május. 08.  Kategória: Állás

Logopédus munkakör

Tahitótfalui Óvodák és Konyha pályázatot hirdet Tahitótfalui Óvodák és Konyha Logopédus munkakör betöltésére

Tahitótfalui Óvodák és Konyha

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tahitótfalui Óvodák és Konyha 

Logopédus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Petőfi S. u. 12.

Pest megye, 2022 Tahitótfalu, Almásy L. u. 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az I. és a II. sz. óvodában logopédiai alapellátás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•  Felsőfokú képesítés, gyógypedagógus-logopédus,

•  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,

•  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy az igénylőlap,

•  szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csörginé Kemény Ildikó nyújt, a +36303266272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•  Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui Óvodák és Konyha címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1303/2018, valamint a munkakör megnevezését: Logopédus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•  www.tahitotfalu.hu - 2018. május 8.


Vissza a hírek oldalra