facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha Logopédus állás
Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha pályázatot hirdet Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha Logopédus munkakör betöltésére
Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha

Logopédus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 12.
Pest megye, 2022 Tahitótfalu, Almásy László utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A két intézményben logopédiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú képesítés, gyógypedagógus-logopédus,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy az igénylőlap, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánáti Anita nyújt, a 06303266272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bánáti Anita részére a faluovi@tahitotfalu.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 26.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza a hírek oldalra