facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Óvodapedagógus állás

2018. Július. 13.  Kategória: Állás

Óvodapedagógus állás

Tahitótfalui Óvodák és Konyha pályázatot hirdet Tahitótfalui Óvodák és Konyha 1.sz. óvoda: 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére
Tahitótfalui Óvodák és Konyha a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
Tahitótfalui Óvodák és Konyha 1.sz. óvoda: 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Petőfi S. utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy az igénylőlap

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csörginé Kemény Ildikó nyújt, a 06303266272 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui Óvodák és Konyha címére történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth
Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1785 , valamint a
munkakör megnevezését: 1.sz. óvoda: 1 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.tahitotfalu.hu - 2018. július 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza a hírek oldalra