facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Pénzügyi előadó munkakör

2018. Július. 03.  Kategória: Felhívás

Pénzügyi előadó munkakör

Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Pénzügyi előadó munkakör betöltésére
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi előadó 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I/16 Pénzügyi igazgatási feladatok II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és
közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki
ügyintéző szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Bejövő számlák érkeztetése, bankkivonatok rögzítése a rendszerben, számlázási
feladatok, utalási lista előkészítése, adatszolgáltatások a főkönyvelő felé, előkontírozás
a főkönyvi könyvelő utasításai szerint, számlareklamációk ügyintézése, egyéb pénzügyi
feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=381541
1 / 3 2018. 07. 03. 8:39
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés, Középiskolai végzettség és közgazdasági
szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; vagy középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai
ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés.,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés, államháztartási szakirányú mérlegképes
könyvelői képesítés,
• Költségvetési intézménynél szerzett gyakorlat, ASP rendszer ismerete -
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• • - Oklevél és/vagy bizonyítványok másolata. • - Három hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) vagy másolata, vagy az igénylőlap.
• - Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában
részt vevő személyek megismerhetik. • - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges -
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Seres Adrienn nyújt, a +36 30
182-94-74 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1737/2018
, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tahitotfalu.hu - 2018. július 4.
Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=381541
2 / 3 2018. 07. 03. 8:39

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Próbaidő: 6 hónap A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
érvénytelennek nyilvánítja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tahitotfalu.hu honlapon
szerezhet.

Vissza a hírek oldalra