facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Közigazgatási szünet 2018.

2018. Május. 18.  Kategória: Felhívás

Közigazgatási szünet 2018.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, A helyi önkormányzatok alcím 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglaltak figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya kiterjed a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.

 2. § Az igazgatási szünet

(1)   A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet

            a) nyári időszakban: 2018. július 30-tól 2018. augusztus 17-ig,  

            b) téli időszakban: 2018. december 27-től 2019. január 04-ig tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, az ügyfélfogadás szünetel.

 

3. § Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2019. január 05.-én hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

 

Tahitótfalu, 2018. április 26.

 

 dr. Sajtos Sándor                                                     Eőryné dr. Mezei Orsolya

   polgármester                                                                            jegyző

 

 Záradék:

A rendelet 2018. április 27-én kihirdetésre került.

Eőryné dr. Mezei Orsolya

jegyző


Vissza a hírek oldalra